تفاهمنامه ژنو

خورنا: عصرایران – قرار بود مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو سوئیس ، 2 روزه باشد ولی در طول این مدت چه گذشت که قرار شد گفت و گو ها به روز سوم بکشد ، سوالی است که هیچ کس به جز مذاکره کنندگان و دولت هایشان خبری از آن ندارد. البته به نظر می رسد اسرائیل…