تغییر مدیرعامل مناطق نفت خیر جنوب

خورنا: شرکت ملی نفت ایران تغییر مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را تکذیب کرد. به گزارش شانا، حمید بورد هم اکنون مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است و بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران هرگونه تغییر و تحول در سمت های سازمانی این شرکت از سوی مجاری رسمی اطلاع رسانی اعلام…