تغییر شورای نگهبان

خورنا: پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و رد صلاحیت آیت ا… هاشمی رفسنجانی، علی مطهری از جمله کسانی بود که به این تصمیم اعتراض داشت. فرزند علامه مرتضی مطهری به رغم اینکه خود را تابع نظر شورای نگهبان می داند اما معتقد است این شورا باید به مردم دلایل ردصلاحیت ها…