تغییرات مدیریتی در خوزستان

خورنا: پس از گذشت مدت‌ها که انتظار می‌رفت تغییرات مدیریتی در خوزستان صورت گیرد، سرانجام این‌کار صبح امروز و در اوج ترافیک خبری رقم خورد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، پس از گذشت مدت‌ها که انتظار می‌رفت تغییرات مدیریتی در استان صورت گیرد، سرانجام این کار کلید خورد. آنهم چه جور… امروز ترافیک خبری تودیع و معارفه مدیران کل…
خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: با وجود اینکه یکی از نمایندگان استان اخیراً گفته است دخالت مستقیمی در عزل و نصب ها ندارند و فقط طرف مشورت قرار می گیرند، اما عملا مواردی مشاهده می شود که خلاف این موضوع به اثبات می رسد. مثلا برای تغییر یا ابقای یک مدیر،…