تعطیلی مدارس اهواز به دلیل بارندگی

خورنا: با توجه به بارندگی شدید در اهواز مدارس ابتدایی اهواز امروز (شنبه) تعطیل خواهند بود. فرماندار ی اهواز، با اعلام این خبر  اعلام کرد: با توجه به بارندگی شدید در اهواز مدارس ابتدایی اهواز امروز (شنبه 28 دیماه) در نوبت صبح  تعطیل خواهند بود.