تعزیرات

37

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر خبر داد؛

آمنه محتشمی-خورنا:رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر گفت:در ۲ماهه ابتدای سال ۹۵ در ماهشهر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی از قاچاقچیان …