تعریف جرم سیاسی

خورنا: گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای اصل 168 قانون اساسی برای تعریف جرم سیاسی تهیه کرده‌اند که از هفته آتی در کمیسیون حقوقی مجلس کلید می‌خورد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس از تهیه طرحی برای احیای اصل168 قانون اساسی برای…