تعریض پل سوم اهواز

37
خورنا: مدیرکل سواحل و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان از پیگیری قضایی طرح تعریض پل سوم اهواز توسط این سازمان خبر داد. مسعود غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیچگونه استعلامی برای طرح تعریض پل سوم از…