تعریض خیابان کرامت اندیمشک

خورنا : شهردار اندیمشک از آغاز عملیات اجرایی تعریض و ساماندهی خیابان کرامت در کوی شهدا این شهر خبر داد به گزارش روابط عمومی محمد رضا پاپی گفت : با توجه به ضرورت بزرگ تر کردن عرض خیابانهای سطح شهر تنها ساختمان واقع در اولین چهار راه کوی شهدا تخریب و مسیر یاد شده به میزان ۲۵ متر تعریض…
خورنا : کرامت میری رئیس شورای اسلامی اندیمشک گفت : با عنایت به لایحه شهرداری مبنی برصدور مجوزواگذاری معوض به مالک مغازه ای که در خ انقلاب کوی لور در تعریض خیابان قرار دارد،این شورا با توجه به اینکه از فبل تمام مقدمات واگذاری فراهم شده بود و تنها مجوز شورا را نداشت با واگذاری قطعه زمینی به مالک…