تعدادی از کارگران «مجتمع کشت و صنعت هفت تپه» در شوش با تجمع مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری

خورنا – تعدادی از کارگران «مجتمع کشت و صنعت هفت تپه» در شوش با تجمع مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری این شهر خواستار مشخص شدن وضعیت بازنشستگی خود شدند. صبح امروز (یکشنبه۲۱ شهریورماه) بیش از ۸۰ نفر از کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه که از اسفند ماه سال ۹۴ تاکنون مشمول مقررات بازنشستگی پیش…