تعاونی اشتغال بانوان

خورنا: معاون فرماندار شادگان خواستار تشکیل تعاونی اشتغال بانوان توسط کمیسیون بانوان این فرمانداری شد. نعمت‌الله آلبوغبیش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان خواستار تشکیل تعاونی اشتغال بانوان توسط کمیسیون بانوان این فرمانداری شد اظهار کرد: بانوان شهرستان شادگان در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی همپای مردان فعالیت می‌کنند و این امر شهرستان را به…