تعامل شهرداری و سازمان نظام مهندسی

37
خورنا: عضو علی‌البدل سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان گفت: رسیدن به کیفیت مطلوب ساختمان و جلوگیری از سرمایه‌های عظیم ملی که سالانه در این عرصه هزینه می‌شود به تعامل شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان بستگی دارد. سعید پارسافر امروز در…