تضمینی

مدیر تعاون روستایی خوزستان

با توجه به تفاوت که بین قیمت موجود در بازار، و قیمت خرید تضمینی دولت وجود دارد پیش‌بینی می‌شود تشکل‌های تحت نظارت این مدیریت در سال زراعی جاری حدود ۶۰۰ هزار تن ذرت با نرخ تضمینی را از کشاورزان ذرت‌کار این استان خریداری کند. وی با بیان اینکه طبق قیمت اعلام شده از سوی دولت، هر کیلوگرم ذرت…

رئیس مجمع کشاورزی

خورنا  : رییس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی کشور در برنامه مناظره تلویزیونی که با محوریت خرید تضمینی گندم و با حضور نمایندگانی از مجلس، دولت و تشکلهای کشاورزی در رسانه ملی برگزار شد گفت: ناراضی کردن کشاورز، مناسب کشور نیست و کشاورزان با این نرخ خرید گندم از تصمیم دولت ناراحتند. مسعود اسدی قیمت ۱۱۵۵ تومانی خرید تضمینی سال…