تصویر احمدی نژاد

37
خورنا: روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه 25 آبان در یکی از خبرهای ستون ثات جهت اطلاع خود از تلاش برخی برای به صحنه آوردن مجدد رییس جمهور سابق و آویزان کردن عکس محمود احمدی نژاد در خیابان پیروزی خبر…