تصویب طرح جلوگیری از زمین خواری در اندیمشک

12
خورنا : شورای شهر اندیمشک به مقابله با زمین خاری در اندیمشک می پردازد . کرامت میری از اعضای شورای شهر اندیمشک افزود : شورای شهر اندیمشک با عنایت به گسترش روز افزون پدیده ی زمین خواری در شهرستان…