تصویب طرح جلوگیری از زمین خواری در اندیمشک

خورنا : شورای شهر اندیمشک به مقابله با زمین خاری در اندیمشک می پردازد . کرامت میری از اعضای شورای شهر اندیمشک افزود : شورای شهر اندیمشک با عنایت به گسترش روز افزون پدیده ی زمین خواری در شهرستان اندیمشک که منجر به تفکیک و قطعه بندی زمین های کشاورزی (فاقد کاربری مسکونی) خارج از محدوده شهر گردیده است…