تصویب بودجه شهرداری

در سی و دومین جلسه شورای شهر اهواز؛

خورنا: بودجه سال آینده سازمان شهرداری اهواز در جلسه علنی شورای شهر اهواز به تصویب اعضای شورا رسید. به گزارش خبرنگار مهر، در سی و دومین جلسه شورای شهر لوایحی چون شرایط برگزاری مناقصه بیلبورد های تبلیغاتی، مساعدت به مسجد علی ابن ابی طالب و هیئت خدام الزهرا و تعیین محدوده منطقه پنج اهواز مورد بررسی قرار گرفت.