تصفیه خانه

خورنا/ ‘احمد سیاحی’ روز سه شنبه در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان تاکید کرد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برنامه خاصی نسبت به تامین آب مطلوب شهرها و روستاهای خوزستان داشته باشد و بر مبنای آن حرکت کند. وی افزود: مقوله آب در خوزستان از مقوله های جدی و اساسی بوده و در کنار بحث…