تصاویر مذاکرات 5+1

خورنا: «دنیل پلتکا» در سایت موسسه «امریکن انترپرایز» نوشت: از دورانی که در خاورمیانه گذرانده‌ام، آموخته‌ام که دو نوع خریدار در بازار وجود دارد: کسانی که به دقت خرید می‌کنند، می‌دانند چه می‌خواهند و شمّ پایه‌ای از اقتصاد بازار دارند و تا حدی در مورد قیمت فرش/سفال/عتیقه یا هر آن چه به دنبالش هستند تحقیق کرده‌اند؛ و…