تصاویر سانسور نشده بازی والیبال

خورنا: پس از پخش مستقیم دیدار تیم های والیبال ایران و ایتالیا که یک و نیم ساعت پرهیجان برای مردم بزرگوار ایران به همراه داشت، تعدادی از خانم هایی که میان تماشاگران بودند، نظر علی مطهری را جلب کرده و باعث شدند این نماینده مجلس، به پخش تصاویر آنها اعتراض کند. به گزارش…