تصاویر خرمشهر

خورنا: خرمشهر با وجود اینکه در طول هشت سال جنگ تحمیلی ضربات متعددی به خود دید اما ظرفیت خدادادی این منطقه این امکان را می دهد که این شهر با اندکی نگاه مهربانانه مسئولان به دوران شکوه و شکوفایی به خصوص در بخش گردشگری بازگردد. به گزارش خبرنگار مهر، کشور ایران از نظر جاذبه…