تصادف پراید و تریلی در جاده سد دز اندیمشک

12
خورنا : در کیلومتر ۵ جاده سد دز اندیمشک پس از برخورد یک دستگاه پراید و تریلی راننده پراید در دم جان داد. به گزارش خورنا، علت تصادف در دست بررسی است و متعاقبا از طریق مراجع اعلام خواهد شد. گفتنی…