تصادف هفتکل اهواز

خورنا: در اثر تصادف به وقوع پیوسته در جاده هفتکل دو نفر کشته و چهار نفر دیگر مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از هفتکل، در تصادفی که شب گذشته در محور هفتکل اهواز به وقوع پیوست دو نفر کشته و چهار نفر دیگر راهی بیمارستان شدند. در این سانحه دلخراش که در کیلومتر…