تصادف ميني‌بوس اهالي صالح‌شهر

37
خورنا: فرماندار گتوند با اشاره به كشته شدن 11 نفر در حادثه تصادف صبح امروز(دوشنبه) در مسير صالح‌شهر- شوشتر، گفت: همچنان احتمال افزايش تلفات وجود دارد. هوشنگ محمدپور ايسنااظهار كرد: در برخورد ميني‌بوس حامل اهالي صالح‌شهر (يكي از شهرهاي…