تصادف آزاد راه خلیج فارس

خورنا: صبح امروز مه گرفتگی بسیار شدید در محور اهواز- ماهشهرباعث بروز 2حادثه متوالی و تصادف زنجیره ای 60 خودرو با یکدیگر شد. در اولین حادثه که درساعت 6صبح امروز در  مسیر رفت اهواز-ماهشهر رخ داد…