تصادفات نوروز

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک علیرضا محمودیˈ افزود:در این ایام نیز بیش از 211 ماموریت اورژانسی توسط فوریت های پزشکی انجام گرفت. وی گفت:این تصادفات موجب مصدومیت 34 نفر گردید که توسط فوریت ها به بیمارستان منتقل گردیدند. محمودی افزود:تصادف موتورسواران و بیماری های قلبی عروقی نیز شامل این ماموریت های امدادی بوده است. وی افزود:یکی از…