تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری عدم انتقال آب کارون

خورنا: نماینده ولی فقیه در خوزستان خواستار تشکیل کارگروه ویژه به ریاست استاندار خوزستان و متشکل از معاونان وی به‌منظور پیگیری عدم انتقال آب از سرشاخه‌های کارون شد. آیت‌الله سیدمحمد علی موسوی جزایری امروز اظهار کرد:…