تشکل

خورنا فرماندار آبادان گفت: زمینه فعالیت تشکل دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان باید مهیا شود. عزیزالله شهبازی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان برگزار شد، اظهار…