تشکل کارگری ماهشهر

37
خورنا: «‌برای اتحادیه محرز شده است که مسئولان منطقه تمایلی به مذاکره با نمایندگان كارگران ندارند./ وجود تشکل‌های کارگری در آیین نامه‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پیش بینی نشده است كه این خلاء قانونی باعث شده نهادهای کارگری…