تشکر رهبر از رد صلاحیت شده ها

37
خورنا: رهبر معظم انقلاب اسلامی دردیدار نمایندگان مجلس فرمودند:ما واقعا باید تشکر کنیم از همه نامزدها و آنهایی که صلاحیتشان احراز نشد و به قانون تمکین کردند.   ایشان همچنین تاکید کردند: نامزدها مراقب باشند…