تسهیلات مسکن

خورنا: برخی دفاتر و بنگاه‌های مسکن در تهران قادرند ۷۰ درصد ارزش ملک را برای متقاضیان خرید مسکن تسهیلات تهیه کنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، راهکارهای جدید دفاتر و برخی بنگاه‌های املاک در تهران حاکی از این است که این دفاتر با شگردهای خاصی توانایی اخذ تسهیلات خرید مسکن به ارزش 70 درصد ملک از…