تسهیلات اشتغال زایی

37
خورنا: مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه امیدیه از اعطای تسهیلات بسیج سازندگی امیدیه به طرح‌های کارآمد و اشتغالزا این ناحیه خبر داد. حسین آقاجری از از اعطای تسهیلات بسیج سازندگی به طرح‌های کارآمد و اشتغالزا در…