تسهیلات اشتغال زایی

خورنا: مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه امیدیه از اعطای تسهیلات بسیج سازندگی امیدیه به طرح‌های کارآمد و اشتغالزا این ناحیه خبر داد. حسین آقاجری از از اعطای تسهیلات بسیج سازندگی به طرح‌های کارآمد و اشتغالزا در این ناحیه خبر داد و اظهار کرد: افراد می‌توانند با ارائه طرح‌های خود به این نهاد، از اعتبارات این طرح‌ها…