تسخیر لانه جاسوسی، انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول بود