ترکان

37
خورنا: اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در حالی امروز مهمان شهرهای خرمشهر و آبادان است که تا این لحظه هیچ اطلاع رسانی در خصوص پوشش خبری سفر وی نشده است. اکبر ترکان مشاور ارشد…