ترویج نوع‌دوستی و همدلی

مدیر کمیته امداد اندیمشک:

خورنا – زنگ جشن عاطفه‌ها در ۱۵۰مدرسه اندیمشک نواخته شد. خیرالله قلاوند، صبح چهارشنبه در مراسم جشن عاطفه‌ها گفت: جشن عاطفه‌های امسال در دو مرحله برگزار شد، که در مرحله اول کمیته امداد به‌ تنهایی و در سطح شهر و مساجد این جشن را برگزار کرد و در مرحله دوم در مدارس اجرا می‌شود. وی با بیان اینکه امروز در ۱۵۰…