ترور دادستان در اهواز

در یکی از مناطق اهواز؛

خورنا: دادستان خرمشهر صبح امروز در حالی که با خودروی شخصی اش در یکی از مناطق اهواز در حال رانندگی بود؛ به ضرب گلوله زخمی شد.  به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر…