ترمینال الوار گرمسیری

برسی مشکل تعقییر کاربری ترمینال الوار گرمسیری در جلسه ی شورای اسلامی اندیمشک

خورنا : هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان اندیمشک عصر سه شنبه بیستم خرداد ماه برگزار شد و در این جلسه موضوع ترمینال شمال (تردد به بخش الوار) و تلاش مالک آن برای تغییر کاربری از موضوعاتی بود که در جلسه یاد شده مطرح و درخصوص آن گفت و گو و اظهار نظر شد. اعتقاد اعضاء بر این بود که در…