ترمینال الوار گرمسیری

32425_Page__2

برسی مشکل تعقییر کاربری ترمینال الوار گرمسیری در جلسه ی شورای اسلامی اندیمشک

خورنا : هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان اندیمشک عصر سه شنبه بیستم خرداد ماه برگزار شد و در این جلسه موضوع ترمینال شمال (تردد…