ترانس برق شادگان

خورنا: آتش گرفتن ترانس برق در خیابان شهید آل‌ناصر شادگان، 3 شهروند شادگانی را روانه بیمارستان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از شادگان، آتش گرفتن ترانس برق در خیابان شهید الناصر شادگان، 3 شهروند شادگانی را روانه بیمارستان کرد. این حادثه امروز در منطقه پشت خیابان دادگستری این شهرستان رخ داد.