تراموا در شهر اهواز

خورنا – میر نوید خواجه حسینی / متاسفانه اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری اهواز، شهر را به حالت اسف‌بار خود رها کرده اند و پروژه های نیمه تمام شهرداری و نطق های بی عمل اعضای شورای شهر مانند…