ترافیک در هسته مرکزی اندیمشک

خورنا -فرماندار اندیمشک با بیان مشکلات ناشی از ترافیک در هسته مرکزی این شهر گفت: به منظور کاهش ترافیک در هسته مرکزی این شهر ،ایستگاه تاکسی های برون شهری اندیمشک – دزفول از میدان مرکزی شهر اندیمشک جابجا می شود. حمیدرضا گودرزی در نشست شورای ترافیک اندیمشک در فرمانداری افزود:ایستگاه تاکسی های اندیمشک به دزفول در جنب میدان امام خمینی…