تذکر ضرغامی برای سرزمین کهن

ضرغامی
خورنا: عزت الله ضرغامی با ارسال تذکراتی خطاب به معاونت سیمای رسانه ملی گفت: ایجاد کوچکترین بدبینی و بی‌اعتمادی این عزیزان نسبت به فرزندان…