تداوم آلودگی ناشی از نشت خط لوله بنزین در اندیمشک

37
خورنا: به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری مهر در خصوص آلودگی ناشی از نشت خطوط بنزین در اندیمشک، شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران توضیحات تکمیلی را به این خبرگزاری ارسال کرد. به گزارش خبرنگار مهر، روز 17 فروردین ماه…