تخفیف عوارض

خورنا : به مناسبت اعياد سعيد شعبانيه شهروندان انديمشكي در پرداخت عوارض از تخفيف 20 درصدي بهره مند مي شوند. به گزارش خورنا از اندیمشک، اين حركت ارزشمند بنا به پيشنهاد آقاي شريفي مقدم شهردار انديمشك و موافقت شوراي اسلامي شهر به اجرا در مي آيد در صورتي كه شهروندان اين شهر كليه عوارضات ساختماني ، نوسازي املاك و خدمات…