تخصیص دستگاه زباله‌سوز

37
خورنا: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: سال آینده یک دستگاه زباله‌سوز با همکاری سازمان شهرداری‌ها در اختیار اهواز قرار می‌دهیم. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی…