تخریب مسجد بحرینی هندیجان

خورنا: سقف مسجد 300 ساله هندیجان پس از بارش 42 میلیمتری باران در این منطقه فرو ریخت. به گزارش خورنا، سقف مسجد 300 ساله هندیجان پس از بارش 42 میلیمتری باران که طی روزهای اخیر در این شهرستان به وقوع پیوست فرو ریخت. این مسجد «بحرینی» نام دارد و در حوزه میراث فرهنگی قرار گرفته…