تحقیقات و پژوهش در زمینه مدیریت پسماندهای کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

خورنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به رتبه نخست این استان در تولیدات کشاورزی گفت: سالانه ۶ میلیون تن پسماند کشاورزی در استان تولید می شود. سالانه ۶ میلیون تن پسماند کشاورزی در خوزستان تولید می شود کیخسرو چنگلوایی شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان خوزستان در سالن جلسات استانداری، اظهار کرد: با توجه به…