تحقیقات مرکز بهداشت شرق اهواز

خورنا: به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، حسن جعفری عصر امروز در بیست و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز گفت: بررسی هایی که انجام دادیم نشان می دهد که ظرف هشت سال گذشته تولد نوزادان ناقص الخلقه و معلول در منطقه برومی بیشتر شده است. وی افزود: بر اساس تحقیقات مرکز بهداشت شرق اهواز این مساله ژنتیکی نبوده و به…