تحصن

خورنا: شهردار بهبهان از تحصن جمعی از کارگردان شهرداری بهبهان به دلیل حقوق های معوقه خود خبر داد. سید صدر الله آقامیری گفت: به دلیل بلوکه شدن حسابهای شهرداری بهبهان، بخشی از حقوق کارگران این شهرداری پرداخت نشده و در مقابل کارگران گفته اند که دو ماه حقوق بدهند ما به سر کار بر می گردیم. وی افزود: از…