تحریم های اخیر علیه ایران

خورنا: وزیر امور خارجه با اشاره به واکنش ایران به تحریم های اخیر آمریکا گفت: مذاکرات ژنو را با جدیت دنبال می کنیم و در برابر هر اقدام نامناسب، واکنش هوشمند، حساب شده و هدفمند نشان می دهیم. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در صفحه فیس بوک خود نوشت: در چند روز گذشته اقدامات نامناسبی از سوی آمریکایی ها صورت…