تحریم‌هـا

37
خورنا: سخنگوی کاترین اشتون، رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که در راستای اجرای توافق به دست آمده در ژنو میان ایران و 1+5 ، مقدمه‌چینی‌هایی برای اتخاذ تدابیر آتی (اتحادیه) اروپا در حال انجام است. به گزارش ایسنا مایکل…