تحریم‌هـا

خورنا: سخنگوی کاترین اشتون، رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که در راستای اجرای توافق به دست آمده در ژنو میان ایران و 1+5 ، مقدمه‌چینی‌هایی برای اتخاذ تدابیر آتی (اتحادیه) اروپا در حال انجام است. به گزارش ایسنا مایکل مان در گفت‌وگو با الشرق الاوسط بیان کرد که انجام اقدامات فوری در این زمینه ممکن نیست چرا که تحریم‌هایی…