تجهیزات

رئیس اداره آتش‌نشانی

خورنا  قدرت‌الله سلطانی امروز  در ایذه ضمن ارائه عملکرد آتش‌نشانی در شش ماه نخست سال و فعالیت‌های انجام گرفته در این اداره اظهار کرد: آتش‌نشانی شهرستان ایذه در ۱۰ سال گذشته و قبل از آن با آنکه جمعیت بسیار کمتر از این بوده، در وضعیت مطلوب‌تر از نظر داشتن تجهیزات، ماشین اطفای‌حریق و نیروی متخصص قرار داشت. وی افزود:…